Information

Vi är din kompletta partner när det gäller fastighetsförvaltning och utveckling samt byggadministration i form av projekt- och byggledning.

Vi utvecklar våra kunder och projekt med framtiden i sikte. En fastighet genomgår ofta en ”kretsloppsprocess” genom ändrat användningssätt. Vi utvecklar fastigheter och projekt med miljö och optimalt utnyttjande i fokus.

Centralt i Västsverige med stark lokal kännedom och ett kontaktnät uppbyggt i regionen genom många års verksamhet i branschen kan VÄNFAST vara en naturlig partner. Vår ambition är att ge ett högt kundupplevt värde genom en snabb och god service. Ring oss för en överläggning på telefonnummer 0522-980 40.

Affärsidé

Vi skall verka för en bättre fastighets- och projektekonomi för våra kunder. Våra kunder är fastighetsägare och förvaltare inom privat-, offentlig- samt industriförvaltning.

Genom miljö-, bygg- och fastighetskompetens, en god marknadskännedom och kundorientering skapar vi kostnadseffektiv projektledning och förvaltning med en hög servicenivå och kundnytta. 
Lyhördhet, god service med kvalité i våra tjänster skall vara hörnstenar i en långsiktig relation med våra kunder.

Miljö

För oss känns det självklart att värna om vår miljö. Vi ställer inte bara hårda krav på oss själva, utan också på våra leverantörer och entreprenörer. 
För att kunna säkerställa en frisk miljö utarbetas nu regler för miljöklassning av byggnader. 
VÄNFAST arbetar redan med miljön som ledmotiv.

Referenser

  • Mattssonföretagen i Uddevalla AB
  • Riksbyggen
  • Skandrenting
  • Uddevallahem
  • Uddevalla kommun