Fastighetskonsulter


Underhållsplanering

Ett styrmedel mot god fastighetsekonomi. Alla vet vi att god underhållsplanering ger god ekonomi. Problemet för många fastighetsägare är att hinna med.

Vänfast utför besiktningar med fastställande av status på Ert fastighetsbestånd, eller arbetar med av Er framtaget underlag. Underlaget datakörs i ett underhållsprogram där åtgärder tidsbestäms och prissätts. Programmet är mycket flexibelt och simuleringar kan göras så att vi utifrån det verkliga behovet, skräddarsyr ett åtgärdspaket enligt Era intentioner.

Ur systemet hämtas uppgifter som hjälper Er med:

 • Underlag för budgetarbete och avsättningar för periodiskt underhåll.
 • Status på lägenheter, lokaler och byggnaden utvändigt, underlättar kontakter med hyresgäster.
 • Åtgärdsplanering.
 • Mängd- och ytuppgifter.
 • Underlag för upphandling av entreprenader.
 • Att hålla reda på komponenters, som t.ex. värme- och ventilationssystems ålder, kapacitet, typ m.m.

Vi uppdaterar lätt planen efter utförda åtgärder.
Tag kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion om Era fastigheter.
Efter genomgången lämnar vi ett fast pris på den insats Ni behöver få utförd.

Miljödeklarationer fastigheter

Din optimala partner när det gäller fastighetsutveckling och -förvaltning.
Vi arbetar i en slimmad organisation med ett brett nätverk av effektiva aktörer i fastighets- och byggbranschen. Vi handlar för kundens räkning alltid upp den optimale samarbetspartnern i ett totaluppdrag. Vi har varit verksamma sedan 1994 och är 4 heltidsanställda och 1 deltidsanställd.

Vi arbetar med:

 • Fastighetsutveckling/-förvaltning
 • Byggadministration i form av projekt- och byggledning samt kontroll
 • Vi upprättar även Bygg- och Rumsbeskrivningar & Administrativa Föreskrifter
 • Miljödeklarera fastigheter
 • Underhållsplaner fastigheter

Genom en god miljö-, bygg- och fastighetskompetens, hög marknadskännedom och kundorientering skapar vi kostnadseffektiva  förvaltningar och byggprojekt.

Vi håller en hög servicenivå och kundnytta, inget ”det är inte mitt bord”, den Du talar med ser till att Ditt problem blir löst.

Spänner vi bågen högt? Kanske, men surfa vidare och titta t.ex. på vad vi tillsammans med våra kunder åstadkommit med deras fastigheter.

Miljödeklarationer bostäder & lokaler

Vi utför miljödeklaration av bostäder och lokaler med Boverkets rekommendation som utgångspunkt. En miljödeklarerad bostad eller lokal ger idag en konkurrensfördel!

Varför miljödeklaration?

Ladda ner den här .pdf-filen och se varför man ska miljödeklarera.

Ladda ner – miljo_sammanf_0505.pdf

Detta innhåller miljödeklarationen

Ladda ner den här .pdf-filen och se vad en miljödeklaration innehåller.

Ladda ner – miljo_oh_0505.pdf